For medlemmer

 •  Medicinhåndteringskursus
 • Kære medlemmer!
 • Fynske Fåreavlere afholder medicinhåndteringskursus d. 19. januar 2019 kl. 10.00 til ca. 15.00.

  Kurset afholde hos Connie Dreyer på Bindekildevej 93 5250 Odense SV.

  For at komme med på kursus er det vigtig at tilmelde sig senest d. 20.december 2018 til Mette Marie Lungholt via mail spjaette@gmail.com.

  Kurset omholder i første omgang en teroretisk prøve på nettet, som Mette Marie har link til. Når man har bestået den teroretiske prøve, går man videre til den praktiske prøve som afholdes på Bindekildevej 93 5250 Odense SV.

  Pris 1200 kr.

  I prisen er inkluderet den teroretiske prøve. Anskaffelse af diverse ting til den praktiske prøve og undervisning. Kaffe og lidt godt til ganen.

  Venlig hilsen

  Mette Marie Lungholt og Connie Dreyer

 • Generalforsamling 2018

Formandens beretning 2018 Fynske Fåreavlere

En ny bestyrelse skulle finde sine rødder. Selvom der i bestyrelsen kunne arbejdes videre med økonomi og i gangværende projekter, skulle vi også se hinanden i øjnene og spørge hinanden, hvilken vej foreningen skulle gå. Vi skulle se på hvem foreningens medlemmer var og ud fra dette vurdere hvilke behov vi kunne indfri og hvilke tiltag der skulle tages. Vi har mange medlemmer med små fåreflokke og som ligeledes er nye fåreavlere. Vi har medlemmer som er gamle i gårde med mange erfaringer. Og hvordan kommer vi alle til nytte? Det er en proces vi stadig er i gang med.

Fynske fåreavlere har i det forløbne år afholdt et registreringskursus og et begynderkursus. Registreringskurset i maj som blev afholdt af Anette Fjordvang og Lars Skovmose og som blev gentaget ved begynderkurset her i efteråret. Et meget relevant kursus som tåler gentagelse. Mange nye fåreavlere har meget lidt kendskab til de mange regler og love om registrering. Begynderkurset her i efteråret har indeholdt naturpleje – foderplaner – græsmarker – valg af får – Fårets ve og vel – besætningsbesøg med huldvurdering – vend din vædder – registrering af får – udstilling og avlsarbejde. Til kurserne har der været 10-15 deltagere. Vi har haft foredragsholdere udefra – Bjarne Hansen som bestyrer Skovsgård Gods og som ved en masse om jordforplejning og får. Hans Ranvig som er Agronom som ved en masse om jordforplejning og fåreracer og avl , Johnny Jørgensen som ved en masse om transport af får, Hans Erik Jensen som kan vende væddere og lære nyttige tricks fra sig. Mette Marie har også stillet sin viden til nytte om fåret ve og vel. Vi vil i januar afholde medicinhåndteringskursus som Mette Marie vil afholde.

Fårets dag blev afholdt med 14 åbne fårebrug på Fyn. Fantastisk at så mange har lyst til at åbne deres stalddøre og fremvise med stolthed de få eller mange får man nu har. Flere havde også arrangeret aktiviteter for de besøgende. Mange steder var velbesøgt. Vi håber, at man også i kommende år har lyst at deltage.

Vi har deltaget i Dyrskuet 2018 med stor hjælp fra Mette Truelsen som praktikeren og som primusmotor. Vi måtte i år dele hus med en plantesælger, men det gik problemløst og vi kunne her fylde hele huset. Vi havde lånt plancher med forskellige garntyper og beskrivelser af får nordfra i landet og de var rigtige gode have ved hånden, når folk spurgte indtil får og garn. Vi havde spindere som udstillede deres kunden på rokken og ligeledes udstillede deres fine ting.

Vores strikkecafe og filtning med børn tiltrak ikke synderligt mange interesserede. Men det har vi så gjort vores erfaring med.

Også i år havde vi udskæring af lam og klipning af får hvor begge aktiviteter tiltrækker børn og voksne.

I fårehuset udstillede Dan Mortensen med sine Wensley Dale og Mette Marie med Såner. Michael og Emil Frederiksen med deres Texel. Og Kolds College udstillede også deres får. Udover udstilling og præmiebedømmelse var der også lagt andre aktiviteter ind. Bl.a. agility med får.

 

Ligeledes deltog vi også i Lumbys Mølles arrangement med informationstelt og hvor Anette Fjordvang deltog med sine får.

Otterup strikkecafe har også været præsenteret med Fynske Fåreavleres tilstedeværelse. Tak for det Anette.

Fællesorganisationen får består endnu. Den 24. november bliver der afholdt møde her på Fyn, hvor skal der skal sammensættes en ny bestyrelse. Christian Svendsen agter ikke længere at være formand for foreningen. Vi mener, at der stadig er grobund for organisationen. Lars Skovmose og Dan Kvolsgaard er deltagende fra foreningen.

Vi har i år haft stor udfordring med vores hjemmeside og det er vi rigtige kede af. Vi forstår udmærket, at medlemmer græmmes over siden. Vi erkender, at den ligner noget katten har slæbt ind. Vi har forsøgt adskillige gange at komme igennem kodesystemet og finde ud af hvem der ligger inde med koder og lign. der skal til for at komme til at redigere hjemmesiden. Vores mand i firmaet fra Morningtrain kan ikke hjælpe os med dette. Så fremadrettet skal vi finde en løsning.

Sydvestjyske inviterede medlemmer af Fynske Fåreavlere på tur til Ærø. Det var en tur med masser af natur og vi så Bente Gaarde Christensens får i plantagen. Vi har fortsat et godt samarbejde med Sydvestjyske Fåreavlere og de er i det kommende forår ved at arrangere en tur til Skotland, hvor de har inviteret os medlemmer fra Fynske Fåreavlere med.

I efteråret har vi været på besætningsbesøg hos Kirsten og Ib i Håstrup. De fortalte om deres bedrift og tog os med rundt i områdets smukke natur og hvor de kunne fortælle gode historier.

Fremadrettet skal vi måske tænke flere besætningsbesøg ind. Da det er her nye medlemmer kan lære af andres fåreavleres erfaring. Det er også her vi som medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer og lære hinanden at kende som medlemmer af foreningen. Det er også en god kombination med besætningsbesøg og se områdernes natur.

Vores økonomi er stadig rigtig god. Vi er bestemt ikke gode til at bruge penge i foreningen. Men det vil Lars sige noget mere om herefter.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne

 • Takker alle jer som stillet deres viden tilgængelig og har været behjælpelig med kurser.
 • Takker jer som har vist jeres besætninger frem.
 • Tak jer som har været behjælpelige med dyrskuet og Lumby mølle.
 • Tak til Lotte Feldborg for sin hjælp til Fårets dag og som revisor.
 • Tak Til Pia for sin deltagelse som revisor
 • Vi takker Dorte Mortensen for sin hjælp til bladet og suppleant til revisorerne.
 • Vi takker Fyns Familielandbrug for lån af deres lokaler til vore kurser og generalforsamling.