Køb/Salg

Kære medlemmer! Vi arbejder stadig på at få hjemmesiden ordentlig op at køre. Men imellem tiden kan I kontakte mig, hvis I har noget, som I gerne vil sælge/bytte/købe fra andre medlemmer og jeg vil være behjælpelig med at få det på siden. conniedreyer@hotmail.com

Økologiske ænder og gæs er nu slagtet og ligger i fryseren og venter på at blive solgt til Mortens aften og juleaften. Dreyers Økologiske Gårdbutik tlf. 28710669 eller via hjemmeside www.dreyers-gaardsalg.dk

Vi har besluttet at stoppe med vor fårebesætning, derfor har vi en vædder i ”overskud
 1 stk. Gotlandsk Pelsfår vædder ( ej M3 status) skal have et nyt hjem.
Han er 7 år gammel- sund og rask, har aldrig fået medicin, har gode klove og et godt gemyt.
Kontakt mig hvis det har interesse.
M.v.h. Marian Hanghøj Larsen
Fangel
65961345 Mobil : 20332345
 

Susanne Lohmann har 2 moderfår 3 og 4 år + 1 vædderlam 1 år af Norsk Spelsau til salg. Søde og tillidsfulde. Kontakt Susanne på tlf. 27594425.

Salg af økologiske slagtelam pris pr. kg. 86,00 kr. Henvendelse Connie Dreyer mobil 28710669.

 

Wensleydale vædderlam M3  sælges for 2400 kr.. Stor race med meget glansfuld uld. Henvendelse Pia Orup Larsen tlf. 29423412.