skip to Main Content
Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Fynske Fåreavlere indkalder til generalforsamling den 15. november 2019.
Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 197, 5120 Odense N.
Der vil være fællesspisning kl. 18.30 – 20.00

Generalforsamlingen starter kl. 20.00

Alle der ønsker at deltage i spisning kl. 18.30 (som er gratis), skal tilmelde sig conniedreyer@hotmail.com eller ringe til Connie på tlf. 2871 0669 med oplysninger om antal personer. Tilmeldning senest d. 9. november.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens årsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag fra medlemmer (Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

5. Forslag til vedtægtsændring af suppleanter til revisorer. Her vil bestyrelsen opfordre til, at kun en suppleant til revisorer.

6. Kontigent for kommende år

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Anette Fjordvang (modtager genvalg)
Jørgen Larsen (modtager genvalg)

8. Valg af 3 suppleanter

9. Valg af revisorer og deres suppleanter

10. Eventuelt


Back To Top