skip to Main Content

Generalforsamling 2020 (Covid-19 aflyst)

Fynske Fåreavlere indkalder til generalforsamling den 6. november 2020. Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 197, 5120 Odense N. Der vil være fællesspisning kl. 18.30 – 20.00 Generalforsamlingen starter kl. 20.00 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen). 5. Kontingent for kommende år. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Connie Dreyer er på valg (modtager genvalg) Keld Frandsen er på valg (modtager ikke genvalg) 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af revisorer og deres suppleanter. 9. Evt. Vi må tage forbehold for spisningen ang. Corona. Når vi nærmer os generalforsamlingen ved vi mere om hvordan vi skal forholde os. Alle får besked via nyhedsbrev.
Back To Top