skip to Main Content

Indkaldelse til generalforsamling i Fynske Fåreavlere.

Fredag d. 11-11-2022 kl. 20.00.

Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 5220 Odense V

med indkørsel fra Risvangen.

  1. Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
  • Den nye danske fåreforening. Her tager vi stilling til medlemskabet.
  • Kontingent for kommende år. Her forslås der fra bestyrelsen, at man hæver kontingentet til 300,- kr. for at dække omkostninger af medlemskab af ny forening og fårebladet.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Connie Dreyer er på valg. (modtager genvalg).

Mette Clement Jørgensen (modtager genvalg).

  • Valg af 2 suppleanter.
  • Valg af revisorer og deres suppleanter.
  • evt.

Der vil være fællesspisning fra kl. 18.30-19.45. Tilmelding senest 1-11-2022.

Link til tilmelding: https://1290.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/95272

Vel mødt.

Back To Top