skip to Main Content

På denne side kan du finde et overblik over kommende begivenheder hos Fynske Fåreavlere:

Generalforsamling 2020 og 2021 afholdes 5. November 2021

Fynske Fåreavlere indkalder til generalforsamling den 5. november 2021. 
Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 197, 5120 Odense N. 
Der vil være fællesspisning kl. 18.30 – 20.00 

Fynske Fåreavlere indkalder til generalforsamling den 5. november 2021. 
Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 197, 5210 Odense N. 
Der vil være fællesspisning kl. 18.30 – 20.00 

Generalforsamlingen 2020 starter kl. 20.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen). 
 5. Kontingent for kommende år. 
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  Connie Dreyer er på valg (modtager genvalg).  Keld Fransen er på valg (modtager ikke genvalg). 
 7. Valg af 2 suppleanter. 
 8. Valg af revisorer og deres suppleanter. 
 9. Evt.

Generalforsamlingen 2021 starter umiddelbart efter

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
 5. Kontingent for kommende år.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Larsen er på valg (modtager genvalg). Anette Fjordvang er på valg (modtager genvalg). Jytte Arvad er på valg (modtager genvalg) 
 7. Valg af 2 suppleanter. 
 8. Valg af revisorer og deres suppleanter. 
 9. Evt.

Alle der ønsker at deltage i spisning kl. 18.30 (som er gratis), skal tilmelde sig HER – Klik på linket lige nedenfor

Tilmelding til: Spisning i forbindelse med Generalforsamling 2020 og 2021

Tilmelding senest d. 29. Oktober 2021.

 


Foredragsaften hos Fynske Fåreavlere

Kom til foredrag med Uffe Worm d. 11. februar 2020 kl. 19.00 hos Fyns Familielandbrug, Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV.

Uffe vil holde foredrag om holistisk afgrænsning, det nye sort i dansk landbrug. Få det dobbelte ud af dit græs, brug mindre kunstgødning og minimer parasittrykket i din besætning.

Fik jeg sagt, at foredraget kun koster 35,00 kr. til en kop kaffe.

Meld dig til hos Keld Frandsen på mail keldfrandsen@outlook.com eller tlf. 2126 4741.


Generalforsamling

Fynske Fåreavlere indkalder til generalforsamling den 15. november 2019. 
Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 197, 5120 Odense N. 
Der vil være fællesspisning kl. 18.30 – 20.00 

Generalforsamlingen starter kl. 20.00

Alle der ønsker at deltage i spisning kl. 18.30 (som er gratis), skal tilmelde sig conniedreyer@hotmail.com eller ringe til Connie på tlf. 2871 0669 med oplysninger om antal personer. Tilmeldning senest d. 9. november. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens årsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag fra medlemmer (Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen). 

5. Forslag til vedtægtsændring af suppleanter til revisorer. Her vil bestyrelsen opfordre til, at kun en suppleant til revisorer. 

6. Kontigent for kommende år 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Anette Fjordvang (modtager genvalg)
Jørgen Larsen (modtager genvalg)

8. Valg af 3 suppleanter

9. Valg af revisorer og deres suppleanter 

10. Eventuelt


Besætningsbesøg hos mange forskellige! (COVID-19 AFLYST)

Lørdag d. 17. april 2020 arrangerer Fynske Fåreavlere en udflugt i bus, hvor vi samlet besøger så mange besætninger som overhovedet muligt. – Vi er altså afhængige af, at lige præcis du melder dig til at fremvise besætning – stor eller lille.

Tanken er, at vi lige som studenterne ved studenterkørsel besøger hinanden, besøger så mange besætninger som muligt. Vi hører om det næste besøg i bussen – race – udfordring – avl, eller hvad der rører sig hos den enkelte avler.

Intet er for småt og intet for stort! Vi spiser sandwich sammen, men den enkelte avler må gerne servere lidt frugt, en kop kaffe, en smagsprøve af eget avl, en småkage eller andet.

For at turen kan blive til noget og vi kan få lavet en fornuftig rute, skal vi have tilsagn fra jer om, hvem vi skal besøge. Meld jer selv, eller opfordr andre avlere.


Tilbagemelding om besætningsbesøg senest 1. marts 2020.

Du kan deltage i turen, selvom du ikke selv fremviser dyr.
Start og slutsted vil være det samme, så her kan parkeres. Tidspunktet kommer senere og afhænger af hvor meget kørsel der skal være. Men ca. kl 9-17.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding til Marianne Skovmose på tlf. 60 61 10 04 eller på mail marianne.skovmose@gmail.com


 

header

Invitation til udflugt på Nordfyn

Fynske Fåreavlere inviterer til udflugt til Nordfyn d. 18. maj 2019.

Program:

Kl. 10.00 mødes vi på Gyldensteen Strand (ved centret). Gyldensteensvej, 5400 Bogense.

Her er der kaffe og rundstykker.

Kl. 10.30 – 11.30 guidet tur rundt i området.

Kl. 12 besøg hos Anette Fjordvang. Anette har både Såne får og enkelte wensleydale får

Her serveres en let frokost med en øl eller vand

Kl. 13.00 – 14.30 besøg på Hofmannsgave, med besøg på Danmarks eneste kartoffel museum

Kl. 15.00- 16.00 Besøg hos Dan og Dorthe Mortensen. Her kan ses en wensleydale besætning som de gerne vil fortælle om, og vise de produkter de laver.

Her afsluttes med kaffe og kage.

Transport skal I selv sørge for, vi følges i bilerne, så vidt muligt.

Alle tidspunkter er cirka tider da det er svært at vurdere, hvor lang tid det tager, når vi skal fra det ene sted til det andet, ligesom det afhænger af antallet af deltagere.

Pris 200 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke medlemmer, børn halv pris.

Betales ved tilmelding via MobilePay 34842 eller til konto 6851-0000177493. Husk at skrive navn.

Påklædning vil være efter vejret. Hvis du vil med på en mindre gåtur, skal fodtøjet være til det.

Tilmelding til Lars Skovmose tlf. 51 80 20 77 eller mail: fynskefaareavlere@gmail.com

Seneste tilmelding lørdag den 11. maj 2019.

Download invitation som pdf her

Back To Top