skip to Main Content

Besætningsbesøg hos mange forskellige!

(Arrangementet er desværre AFLYST p.g.a. manglende tilmelding)

 

Lørdag d. 4. maj 2024 arrangerer Fynske Fåreavlere en udflugt i bus, hvor vi samlet besøger så mange besætninger som overhovedet muligt. – Vi er altså afhængige af at lige præcis du melder dig til at vise din besætning frem – stor eller lille.

Tanken er, at vi lige som studenterne ved studenterkørsel besøger hinanden, besøger så mange besætninger som muligt. Vi hører om det næste besøg i bussen – race – udfordring – avl, eller hvad der rører sig hos den enkelte avler. Vi får gode ideer og lader os inspirere af hinanden.

Intet er for småt og intet for stort! Vi spiser medbragt madpakke sammen, men den enkelte avler må gerne servere lidt frugt, en kop kaffe, en smagsprøve af eget avl, en småkage eller andet.

For at turen kan blive til noget og vi kan få lavet en fornuftig rute, skal vi have tilsagn fra jer om, hvem vi skal besøge. Meld jer selv, eller opfordr andre avlere.

Tilbagemelding om besætningsbesøg senest 13. april 2024, med præcis antal deltagere af hensyn til bus-størrelse.

Du kan deltage i turen, selvom du ikke selv fremviser dyr.

Start og slutsted vil være det samme, så her kan parkeres. Tidspunktet kommer senere og afhænger af hvor meget kørsel der skal være. Men ca. kl. 9-17.

Arrangementet er gratis for medlemmer af Fynske Fåreavlere.

Tilmelding til Marianne Skovmose på tlf. 60 61 10 04 eller på mail marianne.skovmose@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

 

Skindindsamling på Fyn 2024

Skindindsamlingen foregår hos Kirsten og Leif d. 10. og 11. februar 2024 med tilmelding af skind til os senest mandag d. 22. januar 2024.

Tilmeldingen foregår ved, at man sender en mail med navn, adresse, telefonnummer og antal skind. På mailen noteres også, hvornår man vil komme. Lørdag eller søndag mellem kl. 9 – 12 eller kl. 12 – 17.

I januar sender vi info ud til de tilmeldte. På vores hjemmeside kan man læse, hvordan vi salter vores skind og hvordan de skal pakkes hjemmefra, inden de afleveres her. Alle skind sendes til Tranås Skinnberedning.

Ventetid kan forekomme ved indsamlingen. Der er kaffe/te og friskbagte boller i køkkenet.

Vel mødt

Kirsten og Leif Steensen, Gl. Aarup 11, 5560 Aarup

Telefon: 21391088

Mail: gl.aarup5560@hotmail.com

Hjemmeside: www.gl-aarup.dk

_________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling i Fynske Fåreavlere.

Torsdag, 9-11-2023 kl. 20.00

Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 5220 Odense V, med indkørsel fra Risvangen.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
 5. Dansk Fåreavl 2024. Der er valg til samtlige udvalg i 2024.
 6. Kontingent for kommende år.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Anette Fjordvang (modtager genvalg).
  Jørgen Larsen (modtager ikke genvalg)
  Jytte Arvad Lindegaard (modtager genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af revisorer og deres suppleanter.
 10. Evt.

Der vil være fællesspisning fra kl. 18.30-19.45

Tilmelding til: Spisning i forbindelse med Generalforsamling 2023

_________________________________________________________________

Invitation til Fåreavlernes uldmarked den 2. september 2023

Vi har som sidste år i samarbejde med Hørvævs museet på Krengerup gods Glamsbjerg, aftalt afholdelse af uldmarked. det sker d. 2.9.23 fra kl. 10 -16 og foregår som sidst på Hørvævsmuseets gårdsplads.
Vi regner med der er plads til 10 boder, vi sætter foreningens pavilloner op så det ser pænt ud. I skal selv medbrinde borde, stole og hvad i skal bruge i jeres bod.
Det vi skal sælge, er egne produkter som skind, garn og uld gerne karteuld til spindere. Det skal være i tråd med Museets kriterier for brug af natur materialer.
Tilmeldingen skal ske til Mette Jørgensen mail: herredslund@gmail.com
Skriv hvem du er og hvilke produkter du tager med.

Sidste frist for tilmelding d. 1. august 2023

_________________________________________________________________

Bustur til Lolland LØRDAG den 29. april 2023

Fantastisk mulighed – hygge og læring på samme tid!

Ta’ med på tur til Lolland og mød fåreavler David Wootton og hans besætning. Vi vil opleve læmninger, få læmmehjælp under kyndig vejledning af en dyrlæge. Vi kommer helt tæt på og får lov til at mærke og se. Er der interesse for klove, kastrere, at give sonde eller andet, så er det på dette kursus det kan lade sig gøre.

Dyrlæge Inga Stamphøj vil herudover – mellem læmningerne – undervise i spotning af indvoldsorm og lære os, at følge parasit-trykket i vores egne besætninger.

Inga kommer derefter til Odense en gang i forsommeren og en gang i sensommeren og følger op på kurset. (Du kan godt deltage i Odense, selvom du ikke har været med på turen)

Vigtigt – du skal til kurset medbringe rent fodtøj, der altså ikke har været hos får i mindst 7 døgn. Praktisk tøj er at foretrække, da vi kommer tæt på dyrene. Er du ikke frisk, skal du blive hjemme. Området er røgfrit.

Det praktiske

Turen er gratis for medlemmer og du kan med fordel medbringe frisk fårelort – helst i en pose.

Vi kører fra Fyns Familielandbrug kl. 09.00 og vi er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Foreningen sørger for frokost. Fyns Familielandbrug har adresse Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV – er der mange deltagere omkring Nyborg, kan vi eventuelt have en opsamling hér.

Tilmelding

Tilmelding til marianne.skovmose@gmail.com eller via sms til 6061 1004 med oplysninger omkring præcist antal, af hensyn til bus og om der ønskes opsamling ved Nyborg. Tilmelding senest 1. april 2023

_________________________________________________________________

Besætningsbesøg hos mange forskellige!

LØRDAG d. 13. maj 2023 arrangerer Fynske Fåreavlere en udflugt i bus, hvor vi samlet besøger så mange besætninger som overhovedet muligt. – Vi er altså afhængige af at lige præcis du melder dig til at vise din besætning frem – stor eller lille.

Tanken er, at vi lige som studenterne ved studenterkørsel besøger hinanden, besøger så mange besætninger som muligt. Vi hører om det næste besøg i bussen – race – udfordring – avl, eller hvad der rører sig hos den enkelte avler.

Intet er for småt og intet for stort! Vi spiser medbragt madpakke sammen, men den enkelte avler må gerne servere lidt frugt, en kop kaffe, en smagsprøve af eget avl, en småkage eller andet.

For at turen kan blive til noget og vi kan få lavet en fornuftig rute, skal vi have tilsagn fra jer om, hvem vi skal besøge. Meld jer selv, eller opfordr andre avlere.

Tilbagemelding om besætningsbesøg senest 15. april 2023, med præcis antal deltagere af hensyn til bus-størrelse.

Du kan deltage i turen, selvom du ikke selv fremviser dyr.

Start og slutsted vil være det samme, så her kan parkeres. Tidspunktet kommer senere og afhænger af hvor meget kørsel der skal være. Men ca. kl. 9-17.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding til Marianne Skovmose på tlf. 60 61 10 04 eller på mail marianne.skovmose@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling 11. november 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Fynske Fåreavlere.

Fredag d. 11-11-2022 kl. 20.00.

Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 5220 Odense V

med indkørsel fra Risvangen.

 1. Valg af dirigent. 
 1. Formandens beretning. 
 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 1. Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

Den nye danske fåreforening. Her tager vi stilling til medlemskabet. 

 1. Kontingent for kommende år. Her forslås der fra bestyrelsen, at man hæver kontingentet til 300,- kr. for at dække omkostninger af medlemskab af ny forening og fårebladet. 
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Connie Dreyer er på valg. (modtager genvalg).

Mette Clement Jørgensen (modtager genvalg). 

 1.  Valg af 2 suppleanter.
 2.  Valg af revisorer og deres suppleanter. 
 3.  Evt.

 

Der vil være fællesspisning fra kl. 18.30-19.45. Tilmelding lige nedenfor

Link til tilmeldinghttps://1290.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/95272

Vel mødt.

 

 

 

Til fårebranchens foreninger – regionale foreninger og raceforeninger.

Udvalget som blev nedsat på orienteringsmødet i Odense d. 26. februar 2022, har nu afsluttet sit arbejde.

Udvalgets mandat fra orienteringsmødet var, med udgangspunkt i foreningen Dansk Fåreavl, at omdanne Dansk Fåreavl til interesseorganisation/paraplyorganisation for alle branchens foreninger.

Dansk Fåreavl er fra første dag gået positivt og konstruktivt ind i arbejdet, og på udvalgets første møde d. 15. maj 2022 blev rammerne for den nye forening lagt. Herefter kunne Dansk Fåreavl gå i gang med at tilpasse sine vedtægter så de danner grundlaget for den nye forening.

Dette arbejde har stået på hen over sommeren, og på udvalgets andet møde, 1. oktober 2022, blev de nye vedtægter præsenteret for udvalget. Vedtægterne blev gennemgået grundigt og nogle få ændringer foretaget.

Og hermed er grundlaget for en samling af fårebranchen , som med foreningerne og deres medlemmers opbakning, kan gøre det muligt at øve indflydelse på udformningen af de vilkår, som fårebranchen arbejder under, klar til at blive præsenteret for alle branchens foreninger og deres medlemmer.

 

Derfor indkaldes der nu til fællesmøde lørdag d. 29. oktober 2022 kl. 13.00.

Mødet afholdes hos Fyns Familielandbrug, Rugårdsvej 197, 5210 Odense N

Mødet er åbent og gratis for alle foreninger og deres medlemmer. Vi mener det er vigtigt at så mange som muligt dukker op, så flest muligt er orienteret om den nye forenings betydning, og får mulighed for at give deres mening til kende.

Vi henstiller derfor til foreningerne, at de orienterer deres medlemmer og opfordrer dem til at møde op.

Der serveres kaffe og kage.

 

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding sendes til: mailto:faareavl@gmail.com  senest 25. oktober 2022

 

 

I udvalgsarbejdet har følgende foreninger været repræsenteret: Dansk Fåreavl, Gotlænderforeningen, Sjællandske Fåreavlere, Fynske Fåreavlere, Sydvestjyske Fåreavlere og Sønderjysk Fåreavl.

 

På gensyn i Odense

På udvalgets vegne

Dagsorden til møde den 29/10-2022

Fællesmøde for fårebranchen
Lørdag d. 29. oktober 2022 kl. 13.00 – 16.00
Hos Fyns Familielandbrug, Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV
Dagsorden:
1. Velkommen til Odense: Connie Dreyer, formand for Fynske Fåreavlere.
2. Mødet åbnes: Udvalget foreslår Ejgil E. Andersen som ordstyrer.
3. Vejen frem til hvor vi står i dag: Ole Søjberg, sekretær for udvalget.
4. Medlemsforhold og vedtægter: Bente Østergård, formand for Dansk Fåreavl.
5. Debat og spørgsmål til udvalget.
6. Afrunding: Bente Østergård, formand for Dansk Fåreavl
7. Tak for i dag

Link til Dansk Fåreavl’s hjemmeside med Vedtægter

 

 

 

 

 

Fårets dag lørdag den 16. april 2022 kl.10-16

1. Birthe og Keld Frandsen, Radbyvej 44, Radby, 5320 Agedrup. Lleyn
2. Fjordvang får v/Anette Fjordvang, Hasmarkmosen 34, Hasmark Mark, 5450 Otterup. Såne, Wensleydale, Karakul.
3. Dan og Dorthe Mortensen, Kalvegangen 23, 5471 Søndersø. Wensleydale.
4. Dreyers gårdbutik, Bindekildevej 93, 5250 Odense SV. Texel, Såne.
5. Gårdbutikken Birkholm v/Lise-Lotte og Martin Phillip, Lindehusvej 2A, 5750 Ringe. Såne.
6. Herredslund fårebrug v/ Mette Clement Jørgensen, Herredsbjerg 16, 5683 Hårby. Gotlandske pelsfår, Islandske får.
7. Kirsten og Leif Steensen, Gl. Aarup, 5560 Aarup, Gotlandske pelsfår
8. Anna og Kaj Madsen, Bjerget 8, 5672 Broby, Cameroun, Finuld, Swartbles & Suffolk
9. Malene Ravn, Hundtoftevej 9, 5772 Kværndrup. Swartbles.
10. Rasmus Dons, Bodebjergvej 42, 5620 Glamsbjerg, Såne, Finuld, Kryds af Finuld/Texel
11. Jette Larsen, Davrehøj Økobrug, Kragemosevej 17, 5683 Haarby, Kryds af Finuld/Suffolk/Dorset
12. Lotte Feldborg, Skovgårdsvej 2, 5853 Ørbæk. Gotlandske pelsfår.

 

Link til Poster: FÅRETS DAG 2022poster

 

Vi er 12 fynske fåreavlere åbner stalddørene til Fårets dag 16. April 2022:

 1. Hos Birthe og Keld Frandsen spindes der garn og der er mulighed for selv at prøve at spinde. Desuden er der udstilling og salg af hjemmelavede uldne produkter. Der kan ses en masse lam og andre husdyr såsom ponyer, kvæg, fjerkræ og kaniner
 2. Dorthe og Dan har haft får i 40 år, altid fåreracer med stor vægt på uldkvalitet for godt garn.

I dag har vi wenslydale ,16 hundyr og 2 væddere. Wensleydale er en stor race, med en hel fantastisk uld med stor glans. Dyrene har stort nærvær for deres mennesker, og de er meget tillidsfulde. 

Vi har” fåremanden” ,som klipper 2 gange om året. Ulden sorteres meget grundigt, kun det fineste bliver sendt til Hjelholt. 

Pia Orup Larsen og jeg holder gerne kursus i Lanasyn -farvning. Velkommen til en ulden fåredag, vi regner med de første lam er født. Bliv inspireret af vores dyr, garn og strik.  

 1. Fjordvang Får ved Anette og Dan Fjordvang åbner stalddørene og viser deres får frem. Vi har både såner, wensleydales og et par enkelte karakulfår. Det er midt i vores læmmesæson, så der er masser af små lam, både sorte og hvide. 

Hvis vejret er godt, tænder vi op i bålgryden og der vil være mulighed for at bage snobrød. Der kan købes kage, kaffe og saft samt garn, skind, plaider, hjemmestrik og meget andet.

 1. Connie og Peder slår stalddøren op for første gang i 3 år. Vi vil gerne vise vores økologiske landbrug frem for alle interesserede kl. 10.00-16.00.

Vi skal først og fremmest fremvise vores får og lam. Vi har 19 moderfår + 1 vædder af en blanding af Texel – Såne – Suffolk. Vædderen er en Lleyn.  Vi håber, at der ved fremvisningen også er lam.

 

Vi vil lave et på spørgeskema til børn og voksne om viden om får og lam som vi kan snakke ud fra.

Vi har lidt garn fra egne får. Tjek en spinderok, lær at karte uld på håndkarte og filte en bold.

 

Udover får har vi også grise – køer m. kalve – høns og kyllinger som man ved samme lejlighed kan få at se. Landbrugsmaskiner kan også beses evt. prøve at sidde på. Der vil være åbent i gårdbutikken med det vi producerer her på gården. Cafe med kaffe – kage og andre gode sager.

 1. Martin og Lise-lotte Phillip har Sånefår som har fået lam – forhåbentligt når vi når påsken, udover dem så vil der være åbent i vores lille gårdbutik hvor vi sælger – lammekød,lammeskind, garn af egne får, frilandsgrise kød, marmelader af egen bær og frugt, æblevin af egne æbler.

Vi tænder grillen så der vil mulighed for at købe en grillpølse af vores frilandsgrise.

 1. Gør et besøg hos Mette Clement Jørgensen på Herredslund økologiske fårbrug, vores får er af uld racer islandsk / gotlandsk kryds, til produktion af strikke uld og lammeskind. kom og nyd de små lam der lige er kommet til verden.vi har salg af strikkegarn, skind og lidt uld. Hvis vejret tillader det, har vi udendørs strikke cafe, så tag strikketøjet med og nyd et par timer i naturen.
 2. Kirsten og Leif har gotlandsk pelsfår. 18 moderdyr. Vi vil vise forskellige produkter fra fårene: lammeskind, garn og smagsprøver. Og selvfølgelig håber vi på, at Corona er rejst, solen skinner og der er små lam i stalden.
 1. Hos Anna og Kaj kommer du på en tur sammen med vores får som nok er inde, nogle er også ude.

Vi har får racerne: 1 Cameroun som skal have lam lige om lidt. Vi har finuld- svartsbel og suffolk får, der skal have lam nu fra sidst i februar og frem til midt i maj.

Det er det 4. år vi har får, vi har lært meget fra sidste års læmning, og er i år betydelig bedre rustet til at være med til at modtage lammene.

 

 1. Malene og Per har swartbles. En lille flok på tre moderdyr og en vædder. Til påske vil der også være lam, som vi forventer at få medio februar. Swartbles er en stor og  meget elegant race. Nysgerrig og særdeles rolig og omgængelig. Et rigtig godt køddyr ned fantastisk smag. 

Vi kan nemt komme i folden, også når der er lam. Vi kan tage lam på armen så evt børn på besøg kan komme helt tæt på dyrene. Påskelørdag har vi naturligvis kaffe på kanden og saft til børnene

 1. Vi er en lille familie, to børn, Nena 7 år, Magne 1,5 år, far Rasmus og mor AK.

Vi overtog i april 2019 den økologiske ejendom på Bodebjergvej 42 efter Svend Ove og Marianne Jørgensen. Vi har knap 30 moderfår, hovedsageligt såne, et par stykker er finuld, og et par stykker er en blanding af finuld/texel. 

Hvis men kommer forbi os vil der være mulighed for at se helt nye lam. Da vi er ca 14 dage inde i læmmeperioden på det tidspunkt. Vi har også lidt kaniner og Hereford kvæg. I vores gårdbutik er der mulighed for at smage og købe nogle produkter fra vores egne dyr og så byder vi selvfølgelig gerne på en kop kaffe og en god snak. 

 1. Jette har en mindre økologisk ejendom, som drives efter biodynamiske principper. Vi bor højt med en flot udsigt over Helnæs Bugten. Vi har 28 får med søde livlige lam. Vores får er en blanding af finuld, suffolk og dorset.

På fårets dag åbner vi stalden, så du både kan se dyrene og kæle med lammene. Vi har en lille cafe med kaffe, te, brød, pølser m.m. og vi tænker både på vegetarer, gluten- og laktose allergikere. Der vil også være aktiviteter for børn. Vi håber på godt vejr, ellers har vi et stort maskinhus, hvor cafeen rykker ind.

Se mere om stedet her: www.jetteshalmhus.dk

 1. Lotte og Bjarne har gotlandske pelsfår. I vil møde en mindre flok på 7 moderdyr og en vædder, og forhåbentligt er der også lam på marken. Vores fårehold giver os både uld til garn, kød og skind. På dagen kan I se nogle af de produkter vi får ud af det.

Fåreklipperen kommer på besøg og klipper de får som har fået lam.

Der vil være kaffe, kage og saft.

 

Vi glæder os til I kommer

 

Bustur til Lolland søndag den 24. april 2022

Fantastisk mulighed – hygge og læring på samme tid!

Ta’ med på tur til Lolland og mød fåreavler David Wooton og hans besætning. Vi vil opleve læmninger, få læmmehjælp under kyndig vejledning af en dyrlæge. Vi kommer helt tæt på og får lov til at mærke og se. Er der interesse for klove, kastrere, at give sonde eller andet, så er det på dette kursus det kan lade sig gøre.

Dyrlæge Inga Stamphøj vil herudover – mellem læmningerne – undervise i spotning af indvoldsorm og lære os, at følge parasit-trykket i vores egne besætninger.

Inga kommer derefter til Odense to gange i forsommeren og to gange i sensommeren og følger op på kurset. (Du kan godt deltage i Odense, selvom du ikke har været med på turen)

Vigtigt – du skal til kurset medbringe rent fodtøj, der altså ikke har været hos får i mindst 7 døgn. Praktisk tøj er at foretrække, da vi kommer tæt på dyrene. Er du ikke frisk, skal du blive hjemme. Området er røgfrit.

Det praktiske

Turen er gratis for medlemmer og du kan med fordel medbringe frisk fårelort – helst i en pose.

Vi kører fra Fyns Familielandbrug kl. 09.00 og vi er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Foreningen sørger for frokost. Fyns Familielandbrug har adresse Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV – er der mange deltagere omkring Nyborg, kan vi eventuelt have en opsamling hér.

Tilmelding

Tilmelding til marianne.skovmose@gmail.com eller via sms til 6061 1004 med oplysninger omkring præcist antal, af hensyn til bus og om der ønskes opsamling ved Nyborg. Tilmelding senest 1. april 2022

 

Odense Dyrskue 17-19. juni 2022

Vi er gået i gang med planlægningen af dette års dyrskue. Allerede nu ser det ud til at den oprindelige stald ikke slår til mht bokse til de forhåbentlige deltagende dyr, da mohairgederne vender talrigt tilbage. Der vil også som noget nyt i år deltage boer geder. Derfor vil der blive opsat teltstald ved siden af fårestalden med dertil indrettede bokse i form af grinder.

Kan endvidere også oplyse, at prisen for at deltage er blevet ændret. Grundgebyret er uændret og ligger på 395 kr. Prisen pr. dyr er sat ned. Prisen fra 2019 lå på 135 kr. for 1 års får uden lam. For øvrige dyr lå den på 245 kr. pr. dyr. Det er lykkedes mig at få prisen sat ned til 150 kr. pr. dyr uanset kategori som dyret høre ind over her i 2022.

Håber på stor opbakning i år fra flere udstillere.:)

Ved tanke om, at man vil udstille med får derude i år, kan man sende en SMS til mig på 23856812 eller på mail kimlj85@hotmail.com med muligt antal dyr. Så vil det være nemmere for mig, at danne mig et overblik over hvor mange dyr der muligvis deltager. Vel mødt på det fynske dyrskue.

Mvh. Kim Lindegaard.

Koordinator for får og geder.

 

 

 

Besætningsbesøg hos mange forskellige! Aflyst p.g.a. manglende tilslutning

Lørdag d. 2. april 2022 arrangerer Fynske Fåreavlere en udflugt i bus, hvor vi samlet besøger så mange besætninger som overhovedet muligt. – Vi er altså afhængige af at lige præcis du melder dig til at vise din besætning frem – stor eller lille.

Tanken er, at vi lige som studenterne ved studenterkørsel besøger hinanden, besøger så mange besætninger som muligt. Vi hører om det næste besøg i bussen – race – udfordring – avl, eller hvad der rører sig hos den enkelte avler.

Intet er for småt og intet for stort! Vi spiser medbragt madpakke sammen, men den enkelte avler må gerne servere lidt frugt, en kop kaffe, en smagsprøve af eget avl, en småkage eller andet.

For at turen kan blive til noget og vi kan få lavet en fornuftig rute, skal vi have tilsagn fra jer om, hvem vi skal besøge. Meld jer selv, eller opfordr andre avlere.

Tilbagemelding om besætningsbesøg senest 1. marts 2022, med præcis antal deltagere af hensyn til bus-størrelse.

Du kan deltage i turen, selvom du ikke selv fremviser dyr.

Start og slutsted vil være det samme, så her kan parkeres. Tidspunktet kommer senere og afhænger af hvor meget kørsel der skal være. Men ca. kl. 9-17.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding til Marianne Skovmose på tlf. 60 61 10 04 eller på mail marianne.skovmose@gmail.com

 

 

 

Back To Top