skip to Main Content

Glæd dig til et gensyn med udvalgte fantastiske artikler fra “Gamle” forenings blade. 

Foreningen står IKKE til ansvar for de gamle artiklers faglige korrekthed.

Artiklerne nedenfor er indsat i vilkårlig rækkefølge. 

1987 Skede fremfald

Frekvensen af skede fremfald er i de senere år tiltaget væsentligt indenfor alle racer og krydsninger. Årsagen til skede fremfald er ikke helt klarlagt, arveligheden syntes at være en stor faktor. Det må derfor stærkt anbefales……..

1987-1996 Uld er ikke et spildprodukt

De fynske fåreavlere har en del medlemmer, der primært er medlem i kraft af deres interesse for uld. Vi arrangere hvert år et uldseminar, afholder nogle “Uldlørdage” og andre arrangementer…..

1987-1996 Udskæring af lam

De fleste kender lam som forskellige udskæringer i supermarkedernes frysediske – kun få slagtere har ført fersk lam, men netop nu er en del af de større brugser begyndt at føre ferske udskæringer af dansk lam i ders kølediske, men ellers har man været henvist til at købe hele lam direkte fra fåreavlere…

1987-1996 Tiden omkring læmning

Før læmningen skal begynde er det vigtigt at behandle moderfårene for mave/tarm-orm. Disse orm har indrettet deres livscyklus således, at de lige omkring, når fårene læmmer, udskiller ekstra mange æg for at opnå størst mulige chancer for at blive optaget i nye værtsdyr…….

1987-1996 Tiden før læmning nov dec jan

Ventetid – vi oplever det altid som fåreavlerens ventetid. I efteråret er næste års avl blevet udtænkt, fårene fordelt i grupper efter afstamning, uldegenskaber m.m. og de forskellige avlsvæddere sat til …………

1987-1996 Sådan overlever svage lam

Den engelske videofilm “Lamb Survival” af David C. Henderson behandler meget grundigt problemet med svage lam – både forebyggelse og hvordan de redes……..

1987-1996 Sygdomme aktuelle mar apr maj

Fårenes sygdomme og især sundhed må altid stå i centrum hos enhver der beskæftiger sig med denne produktion. Derfor fortsætter denne checkliste over de almindeligste sygdomme……..

1987-1996 Sygdomme aktuelle dec jan feb

Konstateres ufrugtbar vædder skal handlen gå tilbage til købsprisen. Der kan ikke kræves yderligere erstatning, dvs. for manglende lam, foderomkostninger m.m. …….

1987-1996 Netop nu dec jan feb

Husk mineraler ca. 15 g. dagligt pr. får i foderet. Fri adgang, som ofte anbefales, kan IKKE tilrådes. …..

1987-1996 Maedi smitte

Så vidt vides kan alle racer af får og geder inficeres med Maedi-Visna virus, men udvikling af sygdom i det smittede dyr varierer fra race til race. ……

Back To Top