skip to Main Content

Lørdag den 22. september 1979 blev Fynske Fåreavlere stiftet.

På Hjemstavnsgården mødtes ca. 50 fåreavlere for at holde stiftende generalforsamling i en lokalafdeling indenfor dansk fåreavl. Der var udarbejdet vedtægter, dagsorden og forslag, og det blev besluttet at kontingentet skulle være 50 kr. om året.

Til bestyrelsen blev valgt: Lis Brandt, Elisabeth Ebbesen, Peder Hollænder, Svend Birk Hansen og Henrik Jenning. Suppleanter var Henrik Jønsson og Karl Iver Buse.

Revisorer blev Irene Jenning og Gunhild Berg Olsen. På det følgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således, at Svend Birk Hansen blev formand, Henrik Jenning næstformand, Elisabeth Ebbesen blev kasserer, og Lis Brandt sekretær.

Formålet med foreningen skulle være at fremme fåreavlen på Fyns Amt samt at føre den mere lønnende gennem udvidet samarbejde avlerne imellem. Formålet skulle nås ved afholdelse af medlemsmøder, kurser m.m. Man skulle arbejde på at få bedre priser på slagtedyr og avlsdyr, samt uld og skind.

Der skulle være deltagelse i kåringer og dyrskuer og man ville fremme oplysning om forskellige sygdomme og bekæmpelse af disse. Og det handlende om fårehold i al almindelighed, så det var ikke afgørende om en avler havde få eller mange dyr – altså en forening med bredde, så enhver med lyst og interesse i førnævnte, skulle føle sig velkommen.

Allerede i oktober 79 blev første medlemsmøde afholdt, her skulle dyrlæge Zachariassen fortælle om læmninger og garveriejer Juul Madsen fortalte om skindenes behandling før og efter garveriet.

Siden er foreningen vokset, og da den var størst, var der op til 500 medlemmer og mange forskellige aktiviteter har fundet sted. Her kan nævnes bl.a. Uldseminarier som blev afholdt gennem nogle år – deltagerne kom fra flere hele verden.

Gennem mange år afholdtes Fåredagen på Hjemstavnsgården i Gummerup. I midten af 1980’erne var der op til 2500 besøgende til dette arrangement. Her fremviste fåreavlere deres dyr og produkter.

Igennem mange år har medlemstallet stabiliseret sig på omkring 200 og mange bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer har lagt et stort arbejde for foreningen.

Back To Top