skip to Main Content

I november måned afholder foreningen generalforsamling med spisning. Her vælges medlemmer til bestyrelsen som består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

I vintermånederne, fra oktober til marts, afholder vi forskellige kurser og temadage/aftner.
I løbet af foråret tager vi på besætningsbesøg hvor vi ser hvor forskelligt fåreavlere indretter sig. Vi kigger på driften, staldindretning, snakker fodring og afsætning. Samtidig plejer vi fåreavlernes fællesskab.

Påskelørdag afholder vi Fåres Dag. Det er en landsdækkende begivenhed hvor fåreavlere rundt i landet slår dørene op for deres liv med får.

Her har alle mulighed for at stifte bekendtskab med fåreavl i Danmark og i nærområdet. Dette er en god mulighed for fåreavlerne til at fremvise diverse produkter fra dyrene og herigennem fremme dansk fåreavl.

I juni måned deltager vi i Det fynske Dyrskue med en stand med oplysning om fåreavl, produkter fra får og forskellige fåreracer. Der er både udskæring af lam og klipning. Medlemmerne harmulighed for fremvisning af levende dyr samt kåringer af disse.

I august måned deltager Fynske fåreavlere med en informationsstand på Lumby Mølle Marked. Medlemmerne kan her sælge deres skind og garn, samt fremvise levende dyr.

Alt efter behov og efterspørgsel planlægger vi begynderkurser. Ca. 5 aftener og et besætningsbesøg.

Begynderkursus kan indeholde følgende temaer:
Naturpleje, indhegning, arealkrav
Valg af vædder, fårets ve og vel samt sygdomme
Registrering, Webdyr, M3-status
Transportregler får og geder
Besætningsbesøg, huldvurdering og vend din vædder
Udstilling, avlsarbejde og dyrskuer
Foder og foderplaner

Som oftest afsluttes begynder med et selvstændigt kursus i medicinhåndtering. Et kursus der er lovkrav om, for at man selv må medicinere sine dyr.

Derudover ses medlemmer af Fynsk Fåreavlere ved arrangementer rundt om på Fyn.
Fynske Fåreavlere udgiver medlemsblad 4 gange om året. Bladet bliver sendt til medlemmer og kan læses på hjemmesiden af medlemmer.

Back To Top