skip to Main Content

Med får følger naturligvis et begynderkursus og medlemskab af Fynske Fåreavlere. På kurset kommer man langt omkring, fodring, sygdomme, racer, flushing, læmning og alt, hvad vedrører fåreavl.

Men kurset var ikke det bedste! Med kurset fulgte også muligheden for at danne en erfaringsgruppe med andre fåreavlere, nye som gamle. En erfaringsgruppe med geografisk base.

Vi mødes ca. 4-5 gange om året. Besøger hinandens besætninger, ser på staldindretning, snakker om foder, rotter, mødding/kompostorme, orm, orm, orm, græsblandinger og alt hvad der rører sig i de blandede besætningsstørrelser. Vi hjælper hinanden.

Dem med meget erfaring hjælper de nye og de nye bidrager med egne erfaringer. Det er en uvurderlig hjælp for nye fåreavlere, der naturligvis ikke har været igennem alt, der handler om får. Men sammen finder vi en løsning eller får en ide eller et godt råd.

Rent praktisk lader vi møderne gå på skift. Den, hvis tur det er, har ansvaret for at invitere. Så kommer alle, der har lyst. Vi har været fra 5-20. Et ganske uformelt møde. Også lukkede Facebook-sider hvori vi kan kommunikere har vi brugt.

Herfra skal lyde en TAK til Erfagruppe Nordfyn – for fåresnak og hyggeligt samvær.
Vi anbefaler alle som tænker på at få får at deltage i begynderkurser for at få en baggrundsviden og skabe kontakt til andre fåreavlere.

En god ide er ligeledes at tage på besætningsbesøg på Fårets Dag i Påsken. Her kan du få en snak om racer, arealstørrelser og hvordan man anvender de forhold man nu engang har til rådighed.

Fynske Fåreavlere kan være behjælpelig med at sætte dig i kontakt med andre avlere, der har samme race, samme areal, samme interesser som dig. På den måde får du allermest glæde af dine dyr. Fåreavl er jo mange ting – uld, skind, kød, garn, hygge og naturpleje.

Fynske Fåreavlere afholder kurser om alle muligheder indenfor fåreavl. For eksempel pølsekursus, farvning af garn, registrering, ormekurser, besætningsbesøg, fodring, udflugter m.m.m.

Back To Top