Forside

 

FYNSKE FÅREAVLERE er en forening for alle fåre- og gedeavlere samt alle, der interessere sig for de spændende produkter fra dyrene såsom fødevare, uld- og skind.

Foreningens formål er at skabe vækst og interesse for fåreavlen på Fyn og øer med vægt på kvalitet, dyrevelfærd og samarbejde.

Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. afholdelse af kurser, udgivelse ad medlemsblad, besætnings besøg, udflugter, Fårets Dag med åben stald for alle hos fåreavlere påskelørdag samt markedsdag på Lumby Mølle i august med salg af uld-, skind- og kødprodukter.

FYNSKE FÅREAVLERE er en forening med ca. 200 medlemmer og drives udelukkende via frivillig arbejdskraft.

Der indkaldes hermed til Fynske fåreavleres generalforsamling.

Sted: Fyns familielandbrug Rugårdsvej 197 5210 Odense NV

Fredag, den 9. november 2018 kl. 18.30.

Aftenens program:

 Kl. 18.30 spisning og kaffe.

Kl. 20.00 generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen Jf. vedtægter:

 

  1.  Valg af dirigent.
  2. 2.Formndens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
  5. Kontingent for kommende år.
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Connie Dreyer (modtager genvalg).

Keld Frandsen (modtager genvalg).

Lars Skovmose (modtager genvalg).

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisorer og deres suppleanter.

9. Evt. Ønsker man at deltage i spisningen skal man i have en ret med som svarer til det antal  personer man kommer. Alle der ønsker at deltage i spisningen kl. 18.30 (som er gratis) skal tilmelde sig conniedreyer@hotmail.com eller ringe til Connie på 28710669 med oplysning om antal personer.